Branża tłumaczeniowa napotyka zlecenia, które realizowane są najczęściej w sposób ustny lub pisemny. Tłumaczenia ustne dzieli się na dwa główne typy: symultaniczny i konsekutywny. Tłumaczenia ustne wymagają od tłumacza dużego skupienia, umiejętności pracy pod presją czasu i podzielności uwagi. Znacząco większą ilością zleceń, cieszą się tłumaczenia pisemne. Każde biuro tłumaczeń zauważa, że procent zamówień na przekłady pisemne to czasem nawet 100% wszystkich zleceń. Niektóre biura ograniczyły się tylko do tłumaczeń[…]