Młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, napotykają pewne trudności. Pracodawcy najchętniej zatrudniają tłumaczy z doświadczeniem, czego niestety brakuje młodym adeptom branży tłumaczeniowe. Aby nabyć doświadczenie, należy wykazać chęć pracy, nie zawsze odpłatnej. Jedną z form pracy niezarobkowej jest wolontariat tłumaczeniowy. Kiedy wolontariat tłumaczeniowy ma sens? Właśnie wtedy, gdy wolontariusz pragnie zdobyć doświadczenie w zawodzie autora przekładów. Trzeba jednak dobrze przeanalizować wszystkie za i przeciw, zanim podejmie się decyzję[…]