Tłumaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej

Tłumaczenie dokumentacji techniczno – ruchowej należy do dziedziny tłumaczeń specjalistycznych. Aby dobrze ją tłumaczyć konieczna jest znajomość terminologii technicznej w obu językach. Takie tłumaczenie wymaga precyzji i dokładności, bowiem od rzetelności przekładu może zależeć powodzenie projektu technicznego. Aby lepiej zrozumieć specyfikę tłumaczenia dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) należy wiedzieć czym ona w ogóle jest. Najprościej rzecz ujmując, dokumentacja techniczno-ruchowa to paszport techniczny maszyny lub urządzenia. Dokument zawiera szczegółowy opis charakterystyki, wszelkie parametry techniczne oraz instrukcję jej bezpiecznej obsługi. Każda dokumentacja techniczno-ruchowa powinna także uwzględniać aktualne przepisy.

Zgodnie z dyrektywami wprowadzającymi oznakowanie CE oraz dyrektywną 2006/42/WE z dnia 17.05.2006r. Parlamentu Europejskiego i Rady, każda dokumentacja techniczno-ruchowa powinna zawierać:

 •  charakterystykę techniczną i dane ewidencyjne;
 • wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego;
 • schematy: kinematyczne, elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne i funkcjonowania;
 • instrukcję użytkowania i obsługi;
 • instrukcję konserwacji i smarowania;
 • normatywy remontowe;
 • instrukcję BHP
 • wykaz części wymiennych i zapasowych.
 • rysunek zewnętrzny

Znaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej

Dokumentacja techniczno-ruchowa jest niezbędna, aby maszyna mogła w ogóle być dopuszczona do obrotu i pracy na terenie Unii Europejskiej. Każda maszyna czy urządzenie musi mieć taką dokumentację techniczną. Bez niej żadne urządzenie nie może być legalnie użytkowane. Ten paszport techniczny daje pewność zgodności z przepisami prawa unijnego. Dostarcza także niezbędnych informacji w zakresie obsługi maszyny. Dokumentacja techniczna to także opis bezpieczeństwa użytkowania i jej transportu. W niej znajdują się także szczegółowe informacje z zakresu montażu, demontażu oraz konserwacji urządzenia. Od rzetelności tej dokumentacji zależy bezpieczeństwo użytkowania maszyny. Bez dokumentacji technicznej urządzenie nie może być użytkowane. Jest zatem integralną częścią każdego urządzenia technicznego. To podstawowy dokument zawierający pełną o nim informację oraz zasady bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń. Obowiązek jej przekazania nabywcy spoczywa na producencie lub sprzedawcy.

Jak ważne jest prawidłowe tłumaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)

Tłumaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej jest jednym z najtrudniejszych tłumaczeń specjalistycznych. Aby było wykonane rzetelnie, najlepiej jego wykonanie zlecić do biura tłumaczeń. Najczęściej dokumentacja techniczna opracowana jest w języku angielskim, choć nie tylko. Często również można znaleźć dokumentację napisaną po włosku, niemiecku czy chińsku. Wszystko zależy od producenta. Tłumaczenie dokumentacji technicznej powinno być powierzone najlepszym specjalistom w branży. Jest to bowiem skomplikowany przekład i nie powinien go wykonywać przypadkowy tłumacz. Specjalistyczny przekład techniczny wymaga od tłumacza ogromnego doświadczenie i kwalifikacji. Najlepszymi specjalistami są osoby mające już wykształcenie techniczne i wieloletnie doświadczenie w takich tłumaczeniach.

Od profesjonalnego tłumaczenia dokumentacji technicznej zależy bardzo wiele. Nietrudno sobie wyobrazić konsekwencje błędu w tłumaczeniu instrukcji obsługi maszyny czy zasad BHP. Jeśli usługa tłumaczenia została wykonana niestarannie, efekty mogą być katastrofalne. Dosłownie. Wystarczy wyobrazić sobie konsekwencję błędnie przetłumaczonej dokumentacji samolotu. Inżynierowie i obsługa pokładowa nauczyła się błędnie opisanej instrukcji obsługi samolotu. Pilot pomylił wskaźniki i doszło do katastrofy lotniczej. Albo gdy po błędnie przetłumaczonych parametrach technicznych urządzenia do budowy, wzniesiony budynek się zawalił. Dlatego tak istotną rolę odgrywa precyzyjne, dokładne i prawidłowe tłumaczenie dokumentacji DTR.

Jakie kwalifikacje powinien mieć tłumacz do tłumaczenia dokumentacji techniczno-ruchowej?

Tłumaczenia techniczne ze względu na swą specyfikę wymagają ogromnej wiedzy merytorycznej i obycia z techniczną terminologią. Nie wystarczy dobra znajomość i wykonywanie jakichkolwiek usług tłumaczeniowych. Tu wymagana jet solidność, dokładność i aptekarska precyzja. Powierzając tłumaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej warto zwrócić się do biura tłumaczeń, które współpracuje z najlepszymi specjalistami w tej branży. Aby mieć pewność dobrego tłumaczenia dokumentacji technicznej, tłumacz powinien:

 • mieć najwyższe kwalifikacje specjalistyczne,
 • ogromne doświadczenie w tłumaczeniu tekstów technicznych,
 • wiedza merytoryczna i fachowa z zakresu budowy i działania maszyn,
 • płynna znajomość terminologii technicznej,
 • umiejętność prawidłowego przekładu słownictwa technicznego,
 • znajomość nazw i zwrotów technicznych,
 • doświadczenie w tłumaczeniu rysunków technicznych, schematów, wykresów.

Jak widać wymagania stawiane tłumaczowi technicznemu są ogromne, Dlatego najlepsi specjaliści w branży tłumaczeń specjalistycznych mają nie tylko imponujący dorobek zawodowy w tym zakresie, ale wiele więcej. Nie bez znaczenia jest także odpowiednie przygotowanie branżowe. Przekładając dokumentację techniczną, tłumacz powinien być znawcą tematyki. Dlatego wielu tłumaczy specjalistycznych ma przygotowanie techniczne. Zdecydowanie ułatwia im to pracę. Znajomość odpowiedniej terminologii i fachowych zwrotów stanowi połowę sukcesu przy tłumaczeniach technicznych. Druga połowa zależy od doświadczenia i zdolności tłumacza.

Mając na względzie wagę jakości tłumaczenia dokumentacji techniczno-ruchowej, należy zlecić je najlepszym specjalistom. Nie należy zapomnieć, że dokumentacja techniczna stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania każdej działalności technicznej. Nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Dlatego od rzetelności i staranności tłumaczenia dokumentacji techniczno-ruchowej zależą niejednokrotnie losy całych sektorów gospodarki. W tłumaczeniach technicznych nie ma miejsca na pomyłki. Należy traktować je bardzo poważnie. Wszak od precyzyjnego i po prostu rzetelnego tłumaczenia niejednokrotnie może zależeć ludzkie życie. Dlatego często tłumaczenia techniczne stawiane są na równi z tłumaczeniami medycznymi. Są bowiem równie trudne. Na tłumaczu technicznym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Bez znaczenia jest tu czy wykonuje tłumaczenie przysięgłe czy nie. Konsekwencje pomyłki w takim tłumaczeniu mogą zaważyć nawet na przyszłej karierze tłumacza. Dlatego najlepiej jest wybrać tłumacza, czy biuro, które ma najlepsze na rynku doświadczenie i rekomendacje klientów.

Usługi tłumaczeniowe to bardzo specyficzna branża. Warto wybrać więc najlepszych specjalistów, którzy zapewnią najwyższą jakość usług. Profesjonalizm, dokładność i rzetelność zawsze są w cenie. Dlatego nie powierzajmy tłumaczeń dokumentacji techniczno-ruchowej przypadkowym usługodawcom. Pomyłka tłumacza może nas bowiem sporo kosztować.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]