Najpopularniejsze przysłowia angielskie. Które występują w języku polskim? Przysłowia angielskie pełnią identyczną rolę, jak w języku polskim. Ich używanie zazwyczaj jest związane z chęcią zastosowania przenośni w zdaniu bądź wyrażenia rzeczywistości w nieco inny sposób. Podążając za oficjalną definicją, przysłowiem nazywamy zdanie, które bezpośrednio lub metaforycznie wyraża myśli, odnoszącej się do realnej, życiowej sytuacji. W języku polskim takich stwierdzeń jest co nie miara i bardzo często stanowią one uzupełnienie wypowiedzi.[…]

Wolne, ale niezbyt często. Święta w Rosji i dni bez obowiązku pracy Choć terytorialnie Rosja jest ogromnym krajem, niemal wszystkie święta obchodzone są w taki sam sposób i w tym samym czasie. Ilość dni wolnych, jakie Rosjanie mają w ciągu roku jest nieco mniejsza, niż na terenie naszego kraju. Struktura religijna na terenie całej Rosji nie jest na bieżąco aktualizowana, ponieważ kraj ten jest wyjątkowo świecki i zapewnia swoim mieszkańcom[…]