Categories Kultura

Najpopularniejsze przysłowia angielskie – sprawdź czy przypominają polskie porzekadła

Najpopularniejsze przysłowia angielskie. Które występują w języku polskim?

Przysłowia angielskie pełnią identyczną rolę, jak w języku polskim. Ich używanie zazwyczaj jest związane z chęcią zastosowania przenośni w zdaniu bądź wyrażenia rzeczywistości w nieco inny sposób.

Podążając za oficjalną definicją, przysłowiem nazywamy zdanie, które bezpośrednio lub metaforycznie wyraża myśli, odnoszącej się do realnej, życiowej sytuacji. W języku polskim takich stwierdzeń jest co nie miara i bardzo często stanowią one uzupełnienie wypowiedzi. Przysłowia angielskie stosowane są w identyczny sposób, dzięki czemu można zauważyć sporo wspólnych cech dla form w obu językach.

Najpopularniejsze przysłowia angielskie

 • A bad excuse is better than none (Zła wymówka jest lepsza, niż żadna)

Powiedzenie stosowane w trudnych, problematycznych sytuacjach, kiedy konieczne jest użycie niepoprawnych, często niezgodnych z prawdą argumentów dla dobra sprawy.

 • A fool and his money are soon parted (Głupiec i jego pieniądze szybko się rozstają)

Przysłowie angielskie, opisujące nieroztropne osoby, które nie potrafią obchodzić się ze swoim majątkiem czy zarobionymi pieniędzmi.

 • A little knowledge is a dangerous thing (Niekompletna wiedza może być niebezpieczna)

Stosowane w przypadku braku odpowiedniej wiedzy podczas wykonywania istotnej czy kluczowej rzeczy lub zabierania się do tematu, o którym nie ma się pojęcia.

 • A penny saved is a penny earned (Grosz zaoszczędzony to grosz zarobiony)

Przysłowie angielskie, stosowane w sytuacjach nacechowanych tematyką przedsiębiorczości. Oznacza, że jeśli uda się zaoszczędzić drobną kwotę, można to uznać jako zarobek.

 • A woman reveals her age before breakfast, a man after dinner (Kobieta ujawnia swój wiek przed śniadaniem, mężczyzna po kolacji)

Żartobliwe przysłowie angielskie, odnoszące się do samopoczucia osób obu płci w ciągu dnia. Przedstawia kobietę w godzinach porannych jako najbardziej naturalną. Mężczyzna z kolei, wedle powiedzenia, dopiero po całym dniu pracy pokazuje swój stan fizyczny i wiek.

 • Among the blind one – eyed man is a king (Wśród ślepców jednooki jest królem)

Odniesienie do sytuacji, gdy brakuje wartościowych osób do wykonania danej czynności czy sprawy, to ludzie, którzy spełniają oczekiwania są uznawane za wyjątkowe.

 • Beauty is in the eye of the beholder (Nie to ładne, co ładne, lecz to co się podoba)

Oznacza nacechowanie słowa ,,piękno” wartościami subiektywnymi. To, co dla jednej osoby może okazać się brzydkie, dla drugiej będzie piękne i wartościowe.

 • Boys will be boys (Chłopcy zawsze będą chłopcami)

Przysłowie angielskie, odnoszące się do usposobienia mężczyzn, którzy nie zachowują się stosownie do swojego wieku. Cechuje ich dziecinność i niedojrzałość.

 • Drunken days always have their tommorow (Pijane dni zawsze mają swoje jutra)

Popularne, zabawne przysłowie angielskie, opisującego popularnego kaca. Spożywając jednego dnia alkohol, należy mieć świadomość, że następnego samopoczucie może być fatalne.

 • Everyone smiles in the same language (Każdy uśmiecha się w tym samym języku)

Nacechowane pozytywnym nastawieniem powiedzenie. Oznacza nawołanie do uśmiechania się i radości.

 • Great minds think alike (Wielkie umysły myślą podobnie)

Używane zazwyczaj podczas rozmowy i wypowiedzenia w jednym czasie tej samej rzeczy. Często ma zabawny charakter.

 • If you want something done right, do it yourself (Jeśli chcesz mieć coś zrobione dobrze, zrób to sam)

Nacechowane nieco samolubnym przesłaniem powiedzenie. Oznacza pewność, jaka wiąże się z wykonaniem danej rzeczy w pojedynkę.

 • It is a double pleasure to deceive the deceiver (To podwójna przyjemność oszukać oszusta)

Przysłowie angielskie związane z napotkaniem złodzieja lub oszusta. Kiedy uda się wobec niego zastosować podobny czyn, satysfakcja jest zdecydowanie większa.

 • My house is my castle (Mój dom jest moją twierdzą)

Odniesienie do budynku mieszkalnego jako spokojnego i bezpiecznego miejsca, w którym nic nie może grozić. Stosowane między innymi w sytuacjach zagrożenia.

 • No news is good news (Brak wiadomości to dobra wiadomość)

Przysłowie angielskie, odwołujące do częstych opowieści o przykrych, problematycznych sytuacjach czy wydarzeniach. Brak takich wiadomości z jakiejkolwiek strony uznawane jest za dobrą rzecz.

 • Slow and steady wins the race (Powolny, ale wytrwały wygrywa wyścig)

Oznacza upartość i dążenie do celu, niekoniecznie najszybszymi i najłatwiejszymi środkami. Dzięki takiej taktyce, sukces będzie bardziej możliwy do osiągnięcia.

 • When in Rome do as the Romans do (Kiedy wejdziesz między wrony zaczniesz krakać tak jak one)

Często wykorzystywane w tematach politycznych. Oznacza nabycie takich samych przekonań czy zdania w momencie dołączenia do grupy oponentów.

Przysłowia angielskie i polskie – podobieństwa

Oprócz przysłów występujących jedynie w kulturze brytyjskiej czy amerykańskiej, istnieją również takie, które funkcjonują zarówno w angielskiej, jak i polskiej mowie. Zdecydowana ich większość jest wykorzystywana w codziennej, potocznej mowie. Przykłady:

 • A bad workman blames his tools (Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy)

Oznacza zachowanie osoby nie posiadającej umiejętności w danej dziedzinie, wedle którego doszukuje się ona przyczyn niepowodzenia w innych, mniej istotnych aspektach.

 • A bird in the hand is worth two in the bush (Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu)

Nawołuje, aby nauczyć się doceniać to, co się ma, niż ciągle marzyć i zamartwiać się brakiem powodzenia.

 • A friend in need is a friend indeed (Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie)

Odwołuje się do osób, które bezinteresownie i samowolnie będą w stanie pomóc w trudnych i ciężkich momentach.

 • All good things come to an end (Wszystko co dobre szybko się kończy)

Zazwyczaj nieco przygnębiające przysłowie, oznaczające szybkie zakończenie szczęśliwych i radosnych sytuacji czy wydarzeń.

 • All roads lead to Rome (Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu)

Motywacyjne przesłanie, sugerujące, że do wyznaczonego celu można dojść różnymi, niekiedy nie do końca łatwymi sposobami.

 • All’s well that ends well (Wszystko co dobre, szybko się kończy)

Niezależnie od tego, jak będzie przebiegało wykonanie jakiegoś zadania czy dany dzień, jeśli zakończenie okaże się sukcesem, cały proces będzie można uznać za udany.

 • Beauty is only skin deep (Nie szata zdobi człowieka)

Przesłanie powiedzenia sugeruje doceniać osoby, które niekoniecznie są zamożne czy piękne, ponieważ piękno i dobra siedzi w każdym z nas.

 • Don’t count your chickens before they’re hatched (Nie mów hop zanim nie przeskoczysz)

Sugeruje zachowanie cierpliwości w momencie, gdy nie zdołało się jeszcze osiągnąć wyznaczonego celu lub zrealizować danego założenia.

 • Fortune is fickle (Fortuna kołem się toczy)

Przysłowie mówiące o tym, że rzeczywistość i los każdego człowieka mogą się zmienić w ułamku sekundy. Chwile radosne bardzo szybko mogą zostać zastąpione przykrymi.

 • He commited a crime in cold blood (Popełnił przestępstwo z zimną krwią)

Najczęściej w ten sposób opisuje się złodzieja, mordercę lub rabusia, który dokonał zakazanego czynu bez większych zmian w zachowaniu i uczuciach.

 • I am between the devil and the deep sea (Jestem między młotem a kowadłem)

Oznacza znalezienie się w trudnej, kłopotliwej sytuacji, niekiedy bez wyjścia. Odnosi się do zakłopotania, jakie wynika z takiego stanu rzeczy.

 • Prevention is better than cure (Lepiej zapobiegać niż leczyć)

Najczęściej związane z kwestiami zdrowotnymi. Oznacza wcześniejszą dbałość i opiekę nad staniem zdrowia, zanim będzie za późno i będzie trzeba podjąć się leczenia.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

Czytaj również