W każdej pracy rozwój jest ważnym aspektem, który pomaga utrzymać pozycję na w branży, a nawet wzbić się wyżej w swojej dziedzinie. Tłumacze językowi również muszą dbać o ciągłe doskonalenie. Nie można osiąść na laurach i oczekiwać, że sukcesy z przeszłości będą dawać owoce również w przyszłości. Tłumacze językowi, którzy są świadomi zmian, jakim poddawane są języki, potrafią szybko na te zmiany reagować i dostosowywać się do bieżących wymagań w[…]