Tłumaczenia z języków obcych na język polski, wymagają dobrej znajomości słownictwa, kontekstu i różnic kulturowych, co umożliwia przekład wysokiej jakości. Czasem wymagane jest bardziej specjalne tłumaczenie – przysięgłe. Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe? Zawsze tam, gdzie wymagane jest poświadczenie danego przekładu przez osobę posiadająca uprawnienia tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie przysięgłe – czego dotyczy? Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe? Kiedy dokument, który poddaje się tłumaczeniu, posiada moc prawną, wtedy potrzebne jest tłumaczenie[…]