Język angielski to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych języków świata. Powszechnie używany w Wielkiej Brytanii. Na całej kuli ziemskiej istnieją odmiany języka angielskiego i zapożyczenia z tego języka, które trwale wnikają w inne języki i pozostają w nich. Angielszczyzna jest jednym z najbardziej żywych języków, ewoluuje, zmienia się wraz z upływem czasu i terytorium, na którym oddziałuje jej wpływ. Dziś trudno wyobrazić sobie, aby język angielski przestał istnieć. Bez jego uniwersalności[…]

W publicznej opinii fiński system edukacji bardzo często zyskuje miano najlepiej przemyślanego  na całym świecie. Przemawiają za tym zasady, których nie spotka się w innych krajach, ale również wyniki specjalnych rankingów i testów. System szkolnictwa w naszym kraju bardzo często jest krytykowany. Wśród największych minusów wymienia się przede wszystkim sztywny, nie dający zbyt wielkich efektów program nauczania, brak odpowiedniego kształcenia młodzieży z zakresu osobistych kompetencji czy zadawanie niepotrzebnych prac domowych.[…]

Rozpoczynając naukę języka angielskiego, bardzo ważna jest nauka zasad czasów, jakie w nim występują. Podstawowym odniesieniem do wydarzeń, jakie miały miejsce w przeszłości jest czas Past Simple. Czas Past Simple jest jednym z prostszych spośród wszystkich, jakie występują w języku angielskim i opisuje się nim zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Przy jego pomocy wyrazić można: zdarzenia z przeszłości, które miały miejsce w określonym czasie zdarzenia z przeszłości, które się[…]

Tłumaczenia dzielą się na kilka odrębnych specjalizacji, których wykonywanie wymaga konkretnej wiedzy w danej dziedzinie. Jedną z nich są tłumaczenia literackie, które potocznie nazywa się jednymi z najłatwiejszych do wykonania. Zakres wykonywania tłumaczeń zawiera osoby specjalizujące się w tłumaczeniach przysięgłych (dokumenty sądowe, inne pisma prawnicze), ustnych (wykonujących przełożenia konsekutywne i symultaniczne) czy medycznych (recepty, opakowania leków czy karty z historią chorób). Obok nich znajduje się osoba tłumacza literackiego, którego zadaniem[…]

Język angielski na poziomie B2. Jak wygląda egzamin na certyfikat językowy FCE? Chcąc mieć pisemne potwierdzenie swoich umiejętności językowych, niezbędne jest posiadanie stosownego do posiadanego poziomu certyfikatu. Najpopularniejszym spośród kilku z nich jest First Certificate in English, potoczenie nazywany certyfikatem językowym FCE. Osoby, które zastanawiają się nad podejściem do egzaminu umożliwiającego zdobycie tego potwierdzenia powinny spojrzeć na listę korzyści, które dzięki niemu mogą uzyskać. Przede wszystkim jest to udokumentowana, płynna[…]

Od zera do fachowca. Jak zostać tłumaczem angielskiego? Wiele osób, które do perfekcji opanowały zasady urzędowej mowy w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych zadają sobie pytanie, jak zostać tłumaczem angielskiego. Jak się okazuje, droga nie jest łatwa, ale na pewno satysfakcjonująca. Nieprzerwanie od wielu lat język angielski cieszy się największą popularnością praktycznie na całym świecie. Z wyjątkiem poszczególnych, nierzadko egzotycznych miejsc, przy jego użyciu można się porozumiewać w kawiarniach, sklepach,[…]