Categories Edukacja

Certyfikat językowy FCE – jak wygląda?

Język angielski na poziomie B2. Jak wygląda egzamin na certyfikat językowy FCE?

Chcąc mieć pisemne potwierdzenie swoich umiejętności językowych, niezbędne jest posiadanie stosownego do posiadanego poziomu certyfikatu. Najpopularniejszym spośród kilku z nich jest First Certificate in English, potoczenie nazywany certyfikatem językowym FCE.

Osoby, które zastanawiają się nad podejściem do egzaminu umożliwiającego zdobycie tego potwierdzenia powinny spojrzeć na listę korzyści, które dzięki niemu mogą uzyskać. Przede wszystkim jest to udokumentowana, płynna umiejętność komunikacji, pisania i czytania w języku angielskim w stopniu pozwalającym bez problemów używać go w codziennym życiu. Świadczy również o tym, że jego właściciel posiada znajomość gramatyki i ortografii w obcym języku.

Jeśli nad jego uzyskaniem zastanawiają się nastolatkowie, dobrą wiadomością jest fakt, że certyfikat językowy FCE zwalnia z konieczności pisania egzaminu dojrzałości z języka angielskiego – tak wynika z ustaleń Ministerstwa Edukacji Narodowej. To świetna propozycja dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą tłumacza, lingwisty, nauczyciela czy wykładowcy.

MEN honoruje również certyfikat językowy FCE jako ,,przepustka” do pracy w charakterze przewodnika czy pilota wycieczek. Oba te zawody wiążą się z bardzo częstymi wyjazdami, dlatego potwierdzone umiejętności językowe znacznie przybliżają do spełnienia się w tej profesji. To tylko jeden z przykładów, ponieważ w wielu firmach, nie tylko międzynarodowych, pracodawcy wymagają od kandydatów posiadania co najmniej jednego certyfikatu językowego.

Format egzaminu na certyfikat językowy FCE

First Certificate in English, czyli certyfikat językowy na poziomie B2 występuje w dwóch bliźniaczo podobnych formach:

 • Cambridge English: First – dla osób dorosłych; składa się z czterech elementów egzaminacyjnych,
 • Cambridge English: First for Schools – dla osób w wieku szkolnym, składa się z czterech elementów.

Jeśli chodzi o wygląd samego egzaminu, dla obu formatów wygląda on identycznie i zakłada sprawdzenie następujących umiejętności:

 1. Reading and use of English (czytanie ze zrozumieniem) – trwa 1 godzinę i 15 minut,
 2. Writing (pisanie) – trwa 1 godzinę i 20 minut,
 3. Listening (słuchanie) – trwa około 40 minut,
 4. Speaking (mówienie) – trwa około 14 minut.

Egzamin na certyfikat językowy FCE – część ,, Reading and use of English”

Podzielony jest na siedem części, w których skład wchodzą 52 pytania. W przeciągu jednej godziny i 15 minut kandydat powinien wykazać się zrozumieniem takich tekstów, jak gazety, czasopisma czy materiały reklamowe, a przede wszystkim nie mieć żadnego problemu z przeczytaniem danej treści.

W każdej z części zadaniem kandydatów jest przeczytanie wszystkich podanych tekstów, a następnie udzielenie odpowiedzi na pytania związane z zakresem słownictwa. Każdy z pytań sformułowane jest w nieco inny sposób, dzięki czemu egzaminatorzy dowiedzą się, czy osoba jest
w stanie rozróżnić wykorzystanie konkretnych wyrazów.

 • Łączna ilość części: 7
 • Łączna ilość pytań: 52
 • Łączny czas: 1 godzina i 15 minut
 • Łącznie punktów do zdobycia (w %): 40

Egzamin na certyfikat językowy FCE – część ,,Writing”

Drugi etap egzaminu, zdecydowanie bardziej obszerny, niż pierwszy. Dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich wymaga od kandydata umiejętności tworzenia dłuższych form wypowiedzi w postaci napisania wypracowania. W drugiej części zadaniem jest napisanie artykułu, listu/wiadomości e-mail lub sprawozdania/opinii na łączną długość od 140 do 190 słów.

Przy wymaganiach dotyczących obu części, kandydaci otrzymują zestaw wytycznych, jakimi powinni kierować się podczas tworzenia tekstów. Czas, w jakim powinno wykonać się ten etap wynosi jedną godzinę i 20 minut.

 • Łączna ilość części: 2
 • Łączna ilość tekstów do napisania: 2
 • Łączny czas: 1 godzina i 20 minut
 • Łącznie punktów do zdobycia (w %): 20

Egzamin na certyfikat językowy FCE – część ,,Listening”

Trzeci etap jest rozbudowaną formą, potwierdzającą rozumienie usłyszanych słów, zdań czy dłuższych wypowiedzi. Kandydat musi potwierdzić, że nie jest dla niego problemem przełożenie monologów lub dialogów, które na co dzień można słyszeć w programach informacyjnych, przemówieniach publicznych czy audycjach radiowych.

W przeciągu 40 minut kandydat musi poprawnie przebrnąć przez cztery części tego etapu. Ich zadaniem jest między innymi odpowiedź na pytanie dotyczące krótkiej, 30-sekundowej formy wypowiedzi, następnie uzupełnienie jednym zdaniem dialogu pomiędzy dwoma native-speakerami,
a także zrozumieniem monologów i dialogów, które można spotkać w codziennym życiu.

 • Łączna ilość części: 4
 • Łączna wypowiedzi: zróżnicowana
 • Łączny czas: 40 minut
 • Łącznie punktów do zdobycia (w %): 20

Egzamin na certyfikat językowy FCE – część ,,Speaking”

W ostatniej części maksymalnie dwóch egzaminatorów odbywa sesję rozmów z jednym bądź dwoma kandydatami. W jej trakcie sprawdzane są umiejętności dotyczące płynnego i bezproblemowego wyrażania swojego zdania w danym temacie, jak również przestawiania swoich poglądów w danej kwestii.

Pierwszy, 30-sekundowy etap tej części to krótka rozmowa z egzaminatorem na temat codziennego życia, wykonywanych przez kandydata obowiązków czy pracy. Następnie dochodzi do interakcji obu egzaminowanych osób – jedna z nich przez około jedną minutę bez przerwy dokonuje opisu kolorowej fotografii, zaś druga zadaje mu pytanie związane z jego wypowiedzią.

Podobnie wygląda część trzecia egzaminu na certyfikat językowy FCE, gdzie dwójka kandydatów odbywa rozmowę na zadany temat, podczas której muszą wyrazić swoje zdanie, przedstawić poglądy w danym temacie i go ocenić. Na koniec, w czwartej części egzaminator wraca do dialogu sprzed chwili i stara się rozwijać temat, aby wyciągnąć od kandydatów więcej informacji.

 • Łączna ilość części: 4
 • Łączna ilość form wypowiedzi: 4
 • Łączny czas: ok. 14 minut
 • Łącznie punktów do zdobycia (w %): 20

Co zrobić, aby zdobyć certyfikat językowy FCE?

Na samym początku kandydat musi dokonać wyboru jednej z filii British Council w Warszawie, która organizuje egzamin. Do wyboru są między innymi oficjalne ośrodki egzaminacyjne w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdańsku. Cena egzaminu uzależniona jest ośrodka, w jakim dochodzi do jego zdawania. Przeważnie waha się w granicach 500-700zł.

W Polsce egzaminy na certyfikat językowy FCE organizowane są w trzech sesjach: wiosennej (marzec), letniej (maj-czerwiec) i zimowej (listopad-grudzień). Przy wyborze konkretnego ośrodka warto wziąć pod uwagę, czy są jeszcze wolne miejsca w danym terminie.

Certyfikat językowy FCE – dodatkowe, przydatne informacje

 • Jest uznawany przez największe, międzynarodowe firmy jako dodatek do umiejętności pracownika
 • Jest uznawany przez ponad 20 tysięcy organizacji na całym świecie
 • Honoruje go ponad 150 uczelni wyższych na terenie naszego kraju
 • Posiadanie certyfikatu językowego FCE uprawnia do zwolnienia z egzaminu maturalnego z części dotyczącej języka angielskiego
 • Jest honorowany przez Urząd Służby Celnej do pracy w polskiej służbie celnej
 • Jest honorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i uprawnia do pełnienia roli przewodnika lub pilota wycieczek
 • Certyfikat językowy FCE pozwala brać udział studentom w wymianach międzynarodowych w krajach, w których angielski nie jest językiem urzędowym.

 

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

Czytaj również