Język angielski to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych języków świata. Powszechnie używany w Wielkiej Brytanii. Na całej kuli ziemskiej istnieją odmiany języka angielskiego i zapożyczenia z tego języka, które trwale wnikają w inne języki i pozostają w nich. Angielszczyzna jest jednym z najbardziej żywych języków, ewoluuje, zmienia się wraz z upływem czasu i terytorium, na którym oddziałuje jej wpływ. Dziś trudno wyobrazić sobie, aby język angielski przestał istnieć. Bez jego uniwersalności[…]

Ponglish czyli jezyk polsko angielski

Interesuje Cię ponglish, czyli język polsko-angielski? Chętnie dowiesz się, co tak naprawdę oznacza ten termin? Chciałbyś poznać przykłady słów, wyrazów i wyrażeń brzmiących jak angielskie, które stworzyły osoby, dla których polski to język ojczysty? Rita Mae Brown powiedziała kiedyś, że „język jest mapą drogową kultury. Mówi skąd ludzie pochodzą i dokąd zmierzają”. Tomáš Garrigue Masaryk stwierdził: „im więcej języków znasz, tym bardziej jesteś człowiekiem”. Geoffrey Willans był zdania, iż „nigdy[…]

Zanikające języki na świecie

Interesuje Cię temat zanikających języków świata? Chcesz dowiedzieć się, które z nich są zagrożone wymarciem? Chciałbyś dowiedzieć się, o jakich liczbach mowa? Według Atlasu języków zagrożonych UNESCO 50% języków traci swoich użytkowników. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że prawie 80% spośród tysięcy języków nie ma formy pisemnej, uzmysłowimy sobie, że ze śmiercią ostatniej osoby władającej konkretnym z nich, w pewnym sensie zanika jakiś świat, kultura, cywilizacja. Wystarczy tylko przytoczyć wymarły[…]

Liczba ilości dni wolnych od pracy, a co za tym idzie, świąt państwowych w Rosji nie jest zbyt pokaźna, ale niemal każde z nich symbolizuje historyczne fakty. Prawie z każdym z nich łączą się wydarzenia, które miały ogromny wpływ na obecny wygląd kraju. Pomimo ogromnego obszaru geograficznego i niezwykle szerokiej różnorodności kulturowej, święta państwowe w Rosji obchodzone są w podobny sposób i w takim samym terminie. Jak w przypadku każdego[…]

W ostatnich Globalnych Perspektywach Gospodarczych na 2018 rok Bank Światowy oczekuje wzrostu chorwackiej gospodarki o 2,6% w 2018 roku i spodziewa się nieznacznego ponownego przyspieszenia wzrostu gospodarczego do 2,8% w 2019 roku. Najnowsze prognozy tej instytucji dla tego państwa są nieco niższe niż prognozy innych jednostek. W swoich ostatnich szacunkach Komisja Europejska ogłosiła, że w 2018 roku tutejsza gospodarka wzrośnie o 2,8%, podczas gdy Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) oblicza go[…]

Firmy logistyczne i transportowe muszą radzić sobie z brakiem zasobów ludzkich i słabą infrastrukturą, głównie w środkowej i wschodniej części Słowacji. Specjaliści podkreślają, że trzeba reagować na rynek i podnosić jakość usług, utrzymując ceny w na przystępnym pułapie dla swoich klientów. Nawet te przejściowe niedogodności nie zmieniają ogólnej sytuacji, sektor wciąż się rozwija i ma się dobrze. Przemysł motoryzacyjny reprezentuje potencjał do wzrostu usług logistycznych. Jest to także okazja dla[…]

Wiodąca na świecie firma badawczo-doradcza Gartner twierdzi, że globalne wydatki na IT sięgną 3,7 mld USD w 2018 roku. Jest to 4,5% wzrost w stosunku do 2017 roku. Mimo potencjalnego wpływu Brexitu, wahań kursów walut i globalnej recesji, firmy będą nadal inwestować w ten sektor, ponieważ przewidują wzrost przychodów. Zmieni się jednak schematy wydatków, ale sztuczna inteligencja pozostanie głównym motorem wzrostu. Coraz częściej wśród miejsc atrakcyjnych dla inwestorów IT wymienia[…]

12 lat Tłumacza Google z jednej strony brzmi skromnie, a z drugiej strony to już całkiem pokaźny kawałek czasu. Na przestrzeni tych lat zaszło wiele zmian na świecie, które można też dostrzec w ewolucji tego narzędzia. Dziś nie tylko klient biznesowy, ale i przeciętna osoba poszukuje usług tłumaczeniowych. Coś, co oferowane jest nam za darmo, brzmi po prostu świetnie! I takie też jest, ale dla osoby prywatnej, szczególnie udającej się[…]

W zależności od regionu zamieszkania, Anglicy obchodzą od ośmiu do dziesięciu świąt państwowych w ciągu roku. Każde z nich odznacza się charakterystycznym dla tamtejszej kultury sposobem, w jakim się one odbywają. Święta państwowe w Anglii są powszechnie określane jako dni ustawowo wolne od pracy, a większość z nich to święta ruchome. Biorąc pod uwagę kraj ze stolicą w Londynie, w roku kalendarzowym takich przypadków jest osiem: 1 stycznia: Nowy Rok[…]

Język polski całkiem słusznie uważany jest za jeden z najtrudniejszych na całym świecie. Zapewne niemal każdy kontakt obcokrajowca z naszą mową powoduje dreszcze. Co ciekawe, pośredni wpływ ma na to szereg zapożyczeń językowych. Historia naszego języka jest bardzo bogata. Przyjęło się, że pierwsze polskie zdania zostały zapisane w 1270 roku w tak zwanej Księdze Henrykowskiej. 15 lat później podjęto decyzję, że językiem polskim, obok łaciny będą wykładane nauki w katedrach[…]