Categories Edukacja

Past Simple – zdania, zasady, przykłady do tłumaczenia

Rozpoczynając naukę języka angielskiego, bardzo ważna jest nauka zasad czasów, jakie w nim występują. Podstawowym odniesieniem do wydarzeń, jakie miały miejsce w przeszłości jest czas Past Simple.

Czas Past Simple jest jednym z prostszych spośród wszystkich, jakie występują w języku angielskim
i opisuje się nim zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Przy jego pomocy wyrazić można:

  • zdarzenia z przeszłości, które miały miejsce w określonym czasie

  • zdarzenia z przeszłości, które się zakończyły i nie mają wpływu na teraźniejszość

  • serię zdarzeń, jakie miały miejsce w przeszłości, np. When he came, I gave him some money

  • krótkie zdarzenie z przeszłości, które wystąpiło podczas innej czynności, np. When I was watching TV, the telephone rang

  • stany, jakie miały miejsce w przeszłości

  • czynności lub fakty powtarzalne, jakie miały miejsce w przeszłości

Past Simple – zdania twierdzące

Konstrukcja zdania twierdzącego w czasie Past Simple rozróżnia się na dwa rodzaje: z użyciem czasownika to be (być) i z użyciem innych.

Zdania z czasownikiem to be (was/were w przeszłości)

Podmiot (I) + was/were + reszta zdania (there last Monday)

I was very tired after the game

I was in the city with my mother

I was born in Warsaw

They were with Mark in Paris yesterday

You were angry with me yesterday

We were very happy to see our grandparents

Zdania z innymi czasownikami

Podmiot (I) + czasownik w II formie (went) + reszta zdania (there last Monday)

I went to school to see my teachers

I won yesterday’s tournament

I bought a new car last week

She baked some cookies last Saturday

Kate watched good comedy yesterday

My dad wrote his bestseller in 2008

W zdaniach twierdzących zawierających inne czasowniki, niż to be, proces tworzenia można podzielić na dwa sposoby. Jeżeli czasownik jest regularny, formę przeszłą tworzymy poprzez dodanie do niego końcówki ,,-ed” lub ,,-d„. Jeśli jest on nieregularny, konieczna będzie nauka każdego pojedynczego przypadku. Ich spis powinien znaleźć się w każdym słowniku języka angielskiego.

Past Simple – zdania przeczące

Tworząc w Past Simple zdania przeczące, do jego konstrukcji należy dołączyć wyraz ,,not” i zawrzeć go tuż po czasowniku ,,was/were” (was not, were not) lub ,,did” (did not), jeśli zdanie zawiera inne czasowniki.

Zdania z czasownikiem to be

Podmiot (I) + was/were + not + reszta zdania (there last Monday)

I was not at home

I was not ready

I was not at the same time

You was not at home on monday

He was not at Fred’s when it started to rain

He was not very sad yesterday

Zdania z innymi czasownikami

Podmiot (I) + did + not + reszta zdania (there lat Monday)

I did not go to work last month

I did not do it

I did not put on the T-shirt

They did not listen to her

We did not know

Mark did not wait long

W zdaniach przeczących w Past Simple możliwe jest użycie skrótowych form gramatycznych. Zamiast ,,was not” można użyć ,,didn’t”, natomiast w miejsce ,,did not” można użyć ,,didn’t”.

Past Simple – zdania pytające

Tworząc pytające zdania w Past Simple z czasownikiem ,,to be„, przestawiamy go na początek zdania, wykorzystując tzw. inwersję. W przypadku zdań z pozostałymi czasownikami, pytanie tworzone jest poprzez dodanie ,,did” na początku.

Pytania z was/were

Was/were + Podmiot (I) + reszta zdania (there last Monday?)

Were you home alone?

Were you at bank yesterday?

Was she hungry?

Pytania z innymi czasownikami

Did + Podmiot (I) + czasownik (go) + reszta zadania (there last Monday?)

Did you see that?

Did she speak to John yesterday?

Did you lock the door 2 days ago?

Past Simple – zdania i zasady

Pytania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Past Simple rządzą się swoimi prawami, jeśli chodzi o gramatykę i wymowę. W każdym przypadku występują pewne reguły, dzięki którym można zachować poprawność ortograficzną.

  • Jeśli czasownik zakończony jest literą –y i poprzedzony spółgłoską (np. –ry, –dy, –sy, –gy), w Past Simple końcówkę –y zamieniamy na i

  • Jeśli czasownik składa się z tylko jednej sylaby, a jego trzy ostatnie litery układają się w ciąg spółgłoska-samogłoska-spółgłoska, to ostatnią ze spółgłosek należy zapisać podwójnie (np. stop – stopped);

  • Jeśli czasownik składa się z dwóch sylab, a jego ostatnie trzy litery układają się w ciąg spółgłoska-samogłoska-spółgłoska, to ostatnią ze spółgłosek podwajamy (np. prefer – preferred).

Past Simple – zdania twierdzące do przetłumaczenia

1. Last summer I was in Spain.

2. I was in cinema last month.

3. You were drunk last night.

4. He was very sad yesterday.

5. They were very happy when they heard the news.

6. She spoke to Mary two days ago.

7. I visited Spain last year.

8. Yesterday, I woke up at about 8 o’clock.

9. He never drank wine.

10. I wanted to buy this book but it cost too much.

1. Poszedłem do lekarza.

2. Mark nie podróżował do USA w 1996 roku.

3. Wczoraj byłem bardzo smutny.

4. Dwa lata temu byłem we Włoszech

5. Tom był ostatnio na nartach.

6. Peter i Mark jechali wczoraj tą drogą.

7. Zrobiłeś wczoraj dobrą rzecz.

8. Jedliście wczoraj pyszny obiad.

9. Trzy dni temu znaleźliście odpowiedź.

10. W wakacje byliśmy w pięknej Chorwacji.

Past Simple – zdania przeczące do przetłumaczenia

1. He wasn’t very sad yesterday.

2. You weren’t drunk last night.

3. He wasn’t in France last summer.

4. I was never sure.

5. She was never afraid of darkness.

6. Mark didn’t wait long.

7. I didn’t watch the football match yesterday.

8. It didn’t snow on Monday.

9. I didn’t write the letter.

10. The child didn’t eat a sandwich an hour ago.

1. Nie byłem przedwczoraj na zakupach.

2. Nie byłeś zbyt zmęczony.

3. Lukas nie był zadowolony.

4. Nie byliśmy nigdy w KFC.

5. Oni nigdy nie byli we Francji.

6. Nie zjadłem wczoraj śniadania.

7. Nie zrobiłeś tego dobrze.

8. Marta nie poszła wczoraj do szkoły.

9. Nie zagraliśmy wczoraj w piłkę nożną.

10. Oni nie pobiegli tą drogą.

Past Simple – zdania pytające do przetłumaczenia

1. Was she hungry?

2. Were you at school yesterday?

3. Where were our documents?

4. Was we in Warsaw?

5. Was she in shop?

6. Did you speak English?

7. Where did they go?

8. Did you hear that?

9. Did you stay in a hotel in Warsaw?

10. What did you have breakfast in the morning?

1. Byłaś wczoraj na zakupach?

2. Byliście w tamtym roku na wakacjach?

3. Byliśmy w piątek w kinie?

4. Marta była wczoraj w szkole?

5. Moi rodzice byli na ślubie?

6. Zrobiłeś to, co miałeś zrobić?

7. Powiedziałaś mu o nas?

8. Kupiliśmy wszystkie warzywa?

9. Pojechaliście wczoraj do domu?

10. Poszedłeś w sobotę na zabawę?

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

Czytaj również