Tłumaczenia z języków obcych na język polski, wymagają dobrej znajomości słownictwa, kontekstu i różnic kulturowych, co umożliwia przekład wysokiej jakości. Czasem wymagane jest bardziej specjalne tłumaczenie – przysięgłe. Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe? Zawsze tam, gdzie wymagane jest poświadczenie danego przekładu przez osobę posiadająca uprawnienia tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie przysięgłe – czego dotyczy? Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe? Kiedy dokument, który poddaje się tłumaczeniu, posiada moc prawną, wtedy potrzebne jest tłumaczenie[…]

Tłumaczenie dokumentacji techniczno – ruchowej należy do dziedziny tłumaczeń specjalistycznych. Aby dobrze ją tłumaczyć konieczna jest znajomość terminologii technicznej w obu językach. Takie tłumaczenie wymaga precyzji i dokładności, bowiem od rzetelności przekładu może zależeć powodzenie projektu technicznego. Aby lepiej zrozumieć specyfikę tłumaczenia dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) należy wiedzieć czym ona w ogóle jest. Najprościej rzecz ujmując, dokumentacja techniczno-ruchowa to paszport techniczny maszyny lub urządzenia. Dokument zawiera szczegółowy opis charakterystyki, wszelkie parametry[…]

Tłumaczenia naukowe to rodzaj jednego z najbardziej wymagających przełożeń tekstu. W większości dotyczą one publikacji, które następnie przedstawiają zaawansowane zagadnienia z dziedziny medycyny, biologii, chemii, prawa czy ekonomii. Wykładowcy, naukowcy, badacze, ale także lekarze, biologowie, prawnicy czy inżynierowie – przedstawiciele licznej grupy zawodów mają możliwość publikowania tekstów naukowych, które pod ich własnym nazwiskiem mogą obiec cały świat. Dzięki temu mogą poszerzyć spektrum swoich możliwości i dać się poznać jako absolutny[…]

Tłumaczenia konferencyjne są rodzajem tłumaczeń ustnych i zaliczane są do jednych  z najtrudniejszych do wykonania. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki tego typu przełożeń, ale także ich znaczenia dla innych osób. Konferencje, szkolenia, wykłady, wystąpienia – podczas każdego z takich wydarzeń główną rolę odgrywa prelegent, który ustnie przekazuje ważne treści, związane z charakterem spotkania. Niekiedy zdarza się, że nie posługuje się on podstawowym językiem, tradycyjnym dla danego kraju lub obecnej[…]