Categories Praca tłumacza

Jak przenieść uprawnienia tłumacza przysięgłego nabyte w UE na polski rynek?

Henry Ford mawiał: „patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych”. Hubert Klimko-Dobrzaniecki powiedział: „marzenia, drogi generale, są zasadniczo po to, aby je spełniać. I jeśli usilnie się o nich myśli, a nie jest się leniem, to zazwyczaj się spełniają”. Słowa te niech motywują Cię do podjęcia działań, które doprowadzą Cię do realizacji upragnionego celu. Jest nim przecież wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce. Tylko czy cudzoziemiec z innego państwa należącego do Unii Europejskiej ma uprawnienia do wykonywania zawodu na polskim rynku? Da się jakoś uznać kwalifikacje z innego państwa? A może uda się je przenieść? Sprawdźmy!

Jak przenieść uprawnienia tłumacza przysięgłego nabyte w UE na polski rynek?

Chcesz przenieść uprawnienia tłumacza przysięgłego nabyte w UE? Czy jest to w ogóle możliwe? Tak! Polska od 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym każdy obywatel wspólnoty ma także przed sobą o wiele prostsze procedury do przejścia w naszym kraju. Podstawowym źródłem informacji w tym temacie jest ustawa z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Co więcej, dokument ten mówi nie tylko o obywatelach UE, ale i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz o Konfederacji Szwajcarskiej.

Kogo obejmuje ta ustawa? Tylko cudzoziemców? Sprawdźmy! Przepisy tej ustawy stosuje się do obywateli polskich, państw członkowskich, członków rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich oraz obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622).

Jak zacząć proces potwierdzający uprawnienie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego?

 • Wnioskodawca musi złożyć wniosek w sprawie uznania kwalifikacji w języku polskim. Jako podmiot wniosku możesz go również złożyć w innym języku obcym, ale z dołączonym do niego tłumaczeniem na polski.
 • Wniosek zawiera między innymi: imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce jego urodzenia. Znajdują się tam też takie informacje jak: obywatelstwo i nazwa państwa wnioskodawcy, posiadane kwalifikacje i uprawnienia, określenie zawodu regulowanego, a także działalności regulowanej oraz formy i okresu jej wykonywania w państwie członkowskim.
 • Formularze wniosków znaleźć można na stronach internetowych  właściwego organu lub ośrodka wsparcia oraz za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy.
 • Z chwilą złożenia kompletnego wniosku rozpoczyna się administracyjna procedura.
 • Ustawa jasno określa, że opłata za decyzją w sprawie uznania kwalifikacji wynosi 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W chwili obecnej jest to 910 złotych.
 • Cała procedura dotycząca przeniesienia uprawnienia wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego odbywa się w urzędzie Ministerstwa Sprawiedliwości, bo to właśnie jest minister właściwy do spraw tego rodzaju w tym przypadku.
 • Minister może wydać pozytywną decyzję i przenieść uprawnienia lub uznać też podnieść kwalifikacje zawodowe lub je uzupełnić.
 • Wydanie decyzji urzędowej trwa do 3 miesięcy od chwili złożenia wniosku o przeniesienie uprawnień tłumacza przysięgłego. W tym terminie dany specjalista otrzymuje dokument potwierdzający kompetencje zawodowe w Polsce.
 • Oczywiście trzeba jeszcze złożyć ślubowanie w obecności Ministra Sprawiedliwości i zostać wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych.

Zainteresować Cię może również:

Jak zdobyć zlecenia na tłumaczenia?

George Herbet był zdania, że „nie czekaj. Czas nigdy nie będzie „odpowiedni”. Zacznij od miejsca, w którym stoisz, i pracuj za pomocą dowolnych narzędzi, jakie masz do dyspozycji. Lepsze narzędzia znajdziesz po drodze”. Fakt, te słowa brzmią naprawdę pięknie i skrywają wiele mądrości. W tej chwili chcesz jednak konkretów. Szukasz jakiś metod, które pozwolą Ci dotrzeć do klientów. Jak zdobyć zlecenia na tłumaczenia? Dobra i zła wiadomość jest taka, że nie ma jednej i uniwersalnej metody. Dlaczego? Bo tłumacze to różne osoby z różnymi kompetencjami i celami zawodowymi. Kiedy jeden ekspert chce tłumaczyć rządowe rejestry, drugi lubi siedzieć w dokumentach dotyczących spółek, a inny wykonywać tłumaczenia na język polski dotyczące spraw osób prywatnych.

 • Zadbaj o przeniesienie uprawnień tłumacza przysięgłego na polski rynek.
 • Kiedy zdobędziesz dokument potwierdzający Twoje kwalifikacje zawodowe możesz zgodnie z przepisami zacząć pracować.
 • Jeżeli wcześniej miałeś jakieś wirtualne portfolio, bloga czy stronę – przetłumacz ją na język polski. Niech klienci mogą Cię znaleźć.
 • Posiadając uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce pora na przyjęcie pierwszego zlecenia.
 • Bądź na bieżąco z informacjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.
 • Możesz działać na własną rękę, spróbować współpracy z biurem tłumaczeń, zatrudnić się w jakiejś organizacji, instytucji czy firmie.
 • Powiadomić wszystkie osoby, które znasz, że zaczynasz działalność tłumacza przysięgłego w Polsce i chętnie przyjmiesz zlecenia. To dość starodawna metoda, ale wciąż bardzo skuteczna. Wiele osób najchętniej korzysta z usług takich specjalistów właśnie poprzez rekomendację bliskich osób.
 • Zamieść swoją wizytówkę w sieci, w stosownych do tego miejscach.

Ile kosztuje tłumaczenie?

Ile może zarobić tłumacz przysięgły w Polsce? Jak wyglądają stawki? Phil Bosmans mawiał: „gdy praca, którą wykonujesz nie daje Ci radości, a tylko pieniądze, to jesteś śmiertelnie ubogi”. Z kolei Pino Pellegrino powiedział: „prawdziwe bogactwo to nie to, ile Twoja praca pozwoli Ci zarobić, ale to kim Cię uczyni”. Ale powracając do finansów. Nie da się jednak uniknąć tego tematu. W końcu nie żyjesz powietrzem, a rachunki i na jedzenie trzeba zarobić. Ile więc kosztuje tłumaczenie przysięgłe? Tu wszystko jasno określa ustawa.

 • Nowe stawki wynagrodzenia obowiązują od dnia 16 października 2019 roku.
 • Dokładne nowe stawki znajdziesz w  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Rozporządzenie zmieniające stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego weszło w życie 31 października 2019 roku.
 • I tak na przykład za stronę tłumaczenia na język polski  z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego tłumacz przysięgły otrzymuje 34,50 zł. Najwięcej można tu dostać za z przekład języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 50,42 zł.
 • Z kolei za stronę tłumaczenia z języka polskiego najwięcej można zarobić za na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 74,31 zł.
 • Ustawa też mówi o wynagrodzeniu za czynności tłumacza ustnego. W tym przypadku za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza obowiązuje stawka jak za stronę tłumaczenia określoną w § 2 ust. 1 pkt 2 i powiększoną o 30%, a w postępowaniu przyspieszonym o 100%.

Na początku najważniejsze jest znaleźć pierwsze zlecenia. A kiedy je otrzymasz, to jak mawiał Marek Aureliusz: „każdą pracę wykonuj, jakby miała ona być ostatnią w życiu”. Profesjonalizm, niezawodność i wysokie kompetencje to coś niezbędnego do wykonywania tego zawodu tłumacza, ale i Twój podpis pod każdym przekładem, za który się weźmiesz!

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

Czytaj również