Jakie są rodzaje tłumaczeń pisemnych?

Branża tłumaczeniowa napotyka zlecenia, które realizowane są najczęściej w sposób ustny lub pisemny. Tłumaczenia ustne dzieli się na dwa główne typy: symultaniczny i konsekutywny. Tłumaczenia ustne wymagają od tłumacza dużego skupienia, umiejętności pracy pod presją czasu i podzielności uwagi.

Znacząco większą ilością zleceń, cieszą się tłumaczenia pisemne. Każde biuro tłumaczeń zauważa, że procent zamówień na przekłady pisemne to czasem nawet 100% wszystkich zleceń. Niektóre biura ograniczyły się tylko do tłumaczeń pisemnych, gdyż są one najbardziej popularne. Nie oznacza to, że nie ma zapotrzebowania na tłumaczenia ustne, a raczej inny jest sposób zlecania takich przekładów. Najczęściej firmy i instytucje mają zatrudnionych swoich tłumaczy ustnych. Dlatego tłumacz – freelancer czy biuro tłumaczeń, rezygnuje z przekładów ustnych, skupiając się na wysokiej jakości tłumaczeniach pisemnych. Warto zapoznać się z ofertami biur tłumaczeń i sprawdzić jakie rodzaje tłumaczeń pisemnych są realizowane. Różne teksty, różne cele – ilu klientów tyle rodzajów tłumaczeń pisemnych.

Rodzaje tłumaczeń pisemnych? – tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe to często realizowane rodzaje tłumaczeń pisemnych. Nie należą do trudnych i skomplikowanych przekładów. Poradzić sobie z nimi powinien każdy tłumacz, nawet początkujący, nie posiadający dużego doświadczenia. Zdarza się, że osoby dobrze znające język obcy, samodzielnie dokonują tłumaczeń zwykłych. Nie zlecają ich tłumaczom lub biurom, gdyż wiedza językowa pozwala na stworzenie przekładu, który spełni ich wymagania.

Słownictwo w tłumaczeniach zwykłych nie jest szczególnie kłopotliwe, choć zdarzyć się mogą pojedyncze słowa, których nie używa się na co dzień. Proces tłumaczenia zwykłego przebiega sprawnie przy odrobinie wysiłku, zazwyczaj tłumacz nie potrzebuje dużej ilości materiałów pomocniczych jak słowniki językowe, specjalistyczne translatory czy wsparcie współpracowników.

Do tłumaczeń zwykłych zalicza się wszelkie treści związane ze sprawami powszechnymi i życiem codziennym. Mogą to być tłumaczenia CV, listów motywacyjnych, zawartości prostych stron internetowych czy proste teksty bez specjalistycznej terminologii.

Ciekawy artykuł: Strategie tłumaczenia idiomów

Rodzaje tłumaczeń pisemnych – tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia, które zawierają specyficzną terminologię, traktują w całości o konkretnej dziedzinie i wymagają perfekcyjnej znajomości języka obcego, to tłumaczenia specjalistyczne. Nie należą do łatwych, gdyż wymagają od tłumacza ponadprzeciętnych zdolności. Poza samą znajomością języka obcego, tłumacz musi wykazywać się wiedzą o dziedzinie, w której tworzy przekład. Bardzo często, tłumaczenia specjalistyczne, obarczone są odpowiedzialnością za przekład. Od ich prawidłowości może zależeć dalszy los odbiorców, gdyż często poruszają sprawy związane z instrukcjami czy opisują kwestie medyczne lub techniczne.

Tłumaczenia techniczne to wszelkiego rodzaju instrukcje obsługi, karty maszyn, opisy procedur, certyfikaty, atesty, zezwolenia i poświadczenia. Autor przekładu musi precyzyjnie przetłumaczyć z jednego języka na drugi. Rola technicznego tłumacza pisemnego to nie kalka, która dosłownie tłumaczy. Tłumacz powinien wykazywać rozumienie dziedziny, w której dokonuje przekład. Bardzo często tłumaczami technicznymi zostają osoby ściśle związane z dana branżą, gdyż najlepiej rozumieją jej istotę. Dzięki temu tłumaczenie dokładnie odwzorowuje problematykę treści źródłowej.

Do tłumaczeń specjalistycznych należą również wszelkie tłumaczenia dokumentacji medycznej. Klienci zgłaszają się do biur tłumaczeń, aby zlecić przekład dokumentów, które związane są z ich zdrowiem i przebiegiem leczenia. Tłumaczenia medyczne obejmują wypisy szpitalne, recepty, zalecenia lekarskie, dawkowanie leków czy przebieg choroby oraz zastosowane zabiegi i operacje. Tylko wykwalifikowani tłumacze mogą dopuścić się realizacji takich przekładów. Najlepszymi tłumaczami medycznymi okazują się sami lekarze, którzy dogłębnie znają dziedzinę medycyny i potrafią rzetelnie przetłumaczyć dokumenty z nią związane.

Tłumaczenia specjalistyczne to różne rodzaje tłumaczeń pisemnych, które nie zamykają się w kręgu spraw codziennych, zwykłych. Specyficzna terminologia, dokładność, brak swobody czy własnej interpretacji, to wszystko powoduje, że pisemne tłumaczenia specjalistyczne to trudny rodzaj przekładów.

Warto przeczytać: Jak tłumaczyć z polskiego na angielski?

Rodzaje tłumaczeń pisemnych – tłumaczenia przysięgłe

Zdarza się, że tłumaczona treść wymaga uwierzytelnienia. Dokumenty prawnicze, urzędowe, sądowe i wszelkie te, które mają moc prawną, muszą być tłumaczone przez osoby uprawnione do poświadczenia o ich prawidłowości. W takim przypadku, mamy do czynienia z tłumaczeniami przysięgłymi. Jest to jeden z rodzajów tłumaczeń pisemnych, który wymaga ściśle określonego tłumaczenia. Przekładów takich może podjąć się jedynie tłumacz przysięgły, który posiada prawo do wykonywania zawodu.

Tłumacz przysięgły to osoba, która zdała egzamin na tłumacza przysięgłego, ślubowała przed Ministrem Sprawiedliwości, jest wpisana na specjalna listę i posiada pieczęć, która pozwala na uwierzytelnianie tłumaczeń.

Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

  • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
  • zna język polski;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  • ukończyła studia wyższe;
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Tłumaczeniom przysięgłym podlegają akty prawne, notarialne, dokumenty przekładane w sądach i urzędach i wszystkie te, które wskaże prawnik, sędzia lub instytucja państwowa. Tłumaczenie przysięgłe potrzebne jest także w ubezpieczalniach oraz firmach zajmujących się odszkodowaniami. Takie treści, tłumacz przysięgły, uwierzytelnia pieczęcią i podpisem.

Koniecznie sprawdź: Jak tłumaczyć piosenki?

Rodzaje tłumaczeń pisemnych – charakterystyka pracy

W tłumaczeniach pisemnych ważna jest bardzo dobra znajomość języka ojczystego oraz obcego. Tłumacz pisemny powinien umiejętnie posługiwać się ortografią, interpunkcją oraz tworzyć zdania zgodne z zasadami panującymi w języku. Bezbłędność jest warunkiem koniecznym, aby tłumaczenie pisemne uznane było za prawidłowe. Ważna jest także forma, stosowanie akapitów, odpowiedniej czcionki, przerw, numeracji i wszelkie zabiegi, które sprawią, że tłumaczenie będzie czytelne. Szczególnie przekłady przysięgłe i specjalistyczne muszą wykazywać się perfekcyjną formą, aby odbiorca nie pogubił się w treści i mógł swobodnie ją odczytać.

Tłumaczenie tekstu wymaga odpowiedniego przygotowania. Tłumacz powinien posiadać odpowiednie narzędzia, które zagwarantują wysoką jakość pracy. Pomocne są słowniki językowe, które wyeliminują błędy oraz usprawnią wykonywanie zleceń. Dobrze jest mieć pod ręką słowniki ortograficzne oraz zbiór synonimów. Tłumaczenia pisemne nie mogą zawierać błędów, gdyż nawet świetnie przetłumaczony tekst zawierający błędy ortograficzne, może budzić w odbiorcy obawę przed słabą jakością zrealizowanego zlecenia.

Praktyka czyni mistrza, dlatego warto ćwiczyć swój warsztat. Można dokonywać różnego rodzaju tłumaczeń pisemnych dla praktykowania umiejętności i podnoszenia standardu usług. Przydatna może być też literatura dla tłumaczy. Wydawnictwa książkowe oferują sporo ciekawych tytułów, które zapewne pomogą tłumaczom pisemnym w osiągnięciu wysokiej jakości przekładów. „Jak czytać rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze? Podręcznik dla tłumaczy” to propozycja pana Leszka Berezowskiego. Zawiera cenne informacje, które sprawią, że tłumaczenia pisemne wejdą na wyższy poziom i będą wykonane zgodnie z rygorystycznymi wymogami.

Wielu klientów wymaga, aby tłumaczenie zostało wykonane w tempie ekspresowym. Niektóre sprawy nie mogą czekać, dlatego tłumaczenia pisemne muszą zostać dokonane jak najszybciej, aby nie spowodowały opóźnień. pogoń może doprowadzić do zwiększenia błędów i ogólnie niskiej jakości tłumaczenia. Tłumacz pisemny często pracuje pod presją czasu i w stresie, który skutecznie utrudnia wykonywanie przekładów. Dlatego tłumacz pisemny powinien być przygotowany do pracy w warunkach, które wymagają szybkiej realizacji zlecenia i czasem wywołują dyskomfort podczas przekładania tekstów.

Wszystkie rodzaje tłumaczeń pisemnych wykonywane powinny być ze starannością i dbałością o jakość. Tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne, tłumaczenia uwierzytelnione – wszystkie niosą za sobą cel, dlatego niezależnie jakie teksty czy rodzaje dokumentów, muszą dać w efekcie profesjonalny wynik pracy tłumacza. Dobre biuro tłumaczeń kontroluje swoich pracowników, ocenia efekty ich pracy i szanuje opinie klientów. Dbałość o wysoką jakość powierzonych zleceń to klucz do sukcesu. Wykonywanie zawodu tłumacza pisemnego to nie tylko przekład z danego języka na docelowy. to także odpowiedzialność za treść, która się stworzyło i świadomość, że może ona nieść za sobą konsekwencje. Większość tłumaczy pisemnych respektuje te zasady, za co należy się uznanie i pochwała.

Warto sprawdzić: Błędy spowodowane interferencją języka polskiego w nauce języka niemieckiego

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

Czytaj również