Tłumaczenia dokumentacji technicznej

Tłumacze językowi mają styczność z różnymi treściami. Tematyka treści dotyka wielu dziedzin. Sprawy bieżące, codzienne to zadanie obszar działania tłumaczeń zwykłych. Nieco inne kwestie poruszane są w tłumaczeniach specjalistycznych. Tu mowa o takich treściach, które dotyczą konkretnych dziedzin i mają bardzo charakterystyczna formę. Tłumaczenia medyczne ściśle traktują o medycynie oraz farmaceutyce. Tłumaczenia prawne i prawnicze charakteryzują się terminologią tych dziedzin. Tłumaczenia literackie wymagają „lekkości pióra” i umiejętności przekładu uczuć i emocji. Szczególnie trudne do wykonania są tłumaczenia techniczne. Dokumenty, które poddawane są tłumaczeniom technicznym, zawierają w sobie wiele elementów, które są specyficzne dla dla technologii, budownictwa, ale także prawa, statystyki czy informatyki. Tłumaczenia dokumentacji technicznej to zadanie dla tłumaczy specjalistycznych,którzy mają doświadczenie i odpowiednią wiedzę.

 Tłumaczenia dokumentacji technicznej  – co się tłumaczy?

Tłumaczenia dokumentacji technicznej dotyczą naprawdę szerokiego grona treści. Jedno jest pewne, tłumaczenia techniczne są bardzo trudne i wykonywać je może tylko specjalistyczny tłumacz. W skład tłumaczeń dokumentów technicznych wchodzić mogą:

  • tłumaczenia instrukcji obsługi,
  • tłumaczenia kart maszyn,
  • tłumaczenie broszur i katalogów,
  • tłumaczenia dokumentów serwisowych,
  • tłumaczenia charakterystyki produktu,
  • tłumaczenia motoryzacyjne,
  • tłumaczenia dokumentów budowlanych,
  • tłumaczenia obsługi maszyn oraz ich konserwacji,
  • tłumaczenia dokumentacji techniczno-ruchowej,
  • tłumaczenia opisów technicznych.

Tłumaczenia dokumentacji technicznych dotyczą wszelkich treści, które ściśle opisują daną dziedzinę lub przedmiot. W tych tłumaczeniach uwzględnia się przede wszystkim cechy urządzeń/usług, sposób użytkowania, konserwację. Tłumaczenie techniczne zawiera dokładny opis przedmiotu, jego cechy charakterystyczne, skład, wymiary. Dlatego ich wykonaniem powinien zająć się tłumacz techniczny, czyli specjalista, który rozumie dziedzinę, w której tworzy przekład. Posiadanie wiedzy technicznej jest obowiązkowe, bez tego, tłumaczenie nie będzie prawidłowe. Sama znajomość języka obcego nie wystarczy.

Ciekawy artykuł: Literatura dla tłumaczy

 Tłumaczenia dokumentacji technicznej – kto może tłumaczyć?

Tłumaczem technicznym może zostać osoba, która nie tylko zna perfekcyjnie język obcy, ale także rozumie dziedzinę , w której tworzy przekład. Tłumacz techniczny musi znać zasady, jakie obowiązują w przekładzie danej treści, rozumieć jej sens oraz być świadomym odpowiedzialność. Przykładowo, błędne tłumaczenie instrukcji obsługi może skutkować uszkodzeniem urządzenia lub doprowadzić do wypadku. Odpowiedzialność tłumacza technicznego sprawia, że zawód ten jest stresujący. Tylko doskonałe przygotowanie i doświadczenie sprawiają, że tłumacz może spokojnie tworzyć przekład techniczny.

Z tego względu, tłumaczami technicznymi, zostają osoby, które są fachowcami danej branży. Ich wiedza oraz rozumienie tematu to gwarancja prawidłowego przekładu. Specjaliści mają tą przewagę, że tworzą przekład w dziedzinie, którą rozumieją i stykają się z nią na co dzień. Tłumacz techniczny to specjalista danej branży, więc odbiorca tłumaczenia może mieć pewność, że dostaje prawidłowy, bezbłędny i sensowny tekst czy dokument.

Warto wiedzieć: Jak wydać tłumaczenie książki?

 Tłumaczenia dokumentacji technicznej – tłumaczenia uwierzytelnione

Czasem zdarza się, że dana treść posiada moc prawną. Wtedy tłumaczenie techniczne musi zostać uwierzytelnione. Kto może uwierzytelnić przekład? Tylko tłumacz przysięgły ma prawo poświadczać, czyli uwierzytelniać przekłady. Tłumacz przysięgły to osoba, która spełniła warunki uwzględnione w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Ponadto, zdała egzamin na tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia techniczne, które są poddawane uwierzytelnienie, mają moc prawną. Może to oznaczać, że zostaną przedłożone w sądzie lub poddane czynnościom prawnych. Przykładowo, tłumaczenie techniczne przysięgłe może dotyczyć umowy, która zawiera dokładny opis przedmiotu umowy, instrukcja obsługi jako dowód w sądzie lub karty maszyny, która zawiera szczegóły noty ustawy prawnej.

Z uwierzytelnieniem czy bez, każde tłumaczenie dokumentacji technicznej musi być spójne, bezbłędne i uwzględniać także pozasłowne załączniki tekstu. Nie można pomijać rysunków technicznych, ilustracji, tabel, wykresów czy pieczęci. Tłumaczenie dokumentacji technicznej musi w pełni odwzorowywać oryginał. Tylko wtedy zostanie uznane za właściwe i rzetelne.

Koniecznie sprawdź: Angielskie czytanki z tłumaczeniem19

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

Czytaj również